Тајната за Божилакот (Вионожитото) е откриена!


Според светцката наука Божилакот е природана метеоролошка природна појава.

Виножито е метеоролошки феномен кој е предизвикан од рефлексија, прекршување и дисперзија на светлината во капките вода што резултира со спектар на светлина што се појавува на небото. Таа има форма на повеќебоен кружен лак. Виножитата предизвикани од сончевата светлина секогаш се појавуваат на делот од небото директно спроти Сонцето. Виножитата може да бидат целосни кругови. Меѓутоа, набљудувачот вообичаено гледа само лак формиран од осветлени капки над земјата, и центриран на линија од Сонцето до окото на набљудувачот. Во основното виножито, лакот покажува црвено на надворешниот дел и виолетова на внатрешната страна. Ова виножито е предизвикано од тоа што светлината се прекршува кога влегува во капка вода, потоа се рефлектира внатре на задната страна на капката и повторно се прекршува кога ја напушта. Во двојно виножито, втор лак се гледа надвор од примарниот лак и има обратен редослед на неговите бои, со црвена боја на внатрешната страна на лакот. Ова е предизвикано од тоа што светлината се рефлектира двапати на внатрешната страна на капката пред да ја напушти.

Откривање за вистината на Божилакот.

Според Библиското научно откритие божилакот е поставен од Бог како знак за неговиот вечен завет, што го склучува со човештвото и со секое друго живо суштество на земјата. Тоа се случило во времето на неодрдената библиска терминологиаја, после потопните води, откако Бог решил да го истреби стариот грешен свет. Бог го склучил својот завет со тамошните тогашни луѓе, со предокот Ное и со ноевите потомци те. и со тројцата ноеви синов Сим, Хам и Јафет, од кои е населена целата земја после нив. Божјта намера со поставувањето на божилакот, како вечен знак или завет што го склучил со нашите предци и со секое живо суштество на земјата, бил поставен на небото кога секој пат ќе се појави, да биде како знак на небото по кој Бог ќе се потсетува на својот завет што го склучил со човештвото, од минатите генерации па се до деосегашното наше време и со секоја нова идна генерација, дека Бог никогаш повеќе нема да пушти поптопни води за да ја опустоши земјата како поарано. (Од библискта книга Битие поглавје 9.)

Previous СРЕЌЕН ДНЕВЕН ХОРОСКОП ЗА 24. НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА
Next ВАКА СЕ ШТЕДЕА ДЕЦА ВО МИНАТОТО, А ДЕНЕС...????